Zielone rozwiązania dla czystej rzeki Odra: innowacyjne podejście do ochrony środowiska

Wprowadzenie Krótki opis rzeki Odra i jej znaczenia ekologicznego. Rzeka Odra jest jednym z najważniejszych zasobów naturalnych Europy Środkowej. Jej długość wynosi około 854 km, a przepływa przez siedem krajów. Odra jest nie tylko ważnym szlakiem żeglugowym, ale także pełni istotną rolę ekologiczną. Stanowi siedlisko dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a także zapewnia dostęp …