Współpraca społeczności lokalnej w ochronie rzeki Odra: nowe podejście do zarządzania odpadami

Wprowadzenie Krótkie wprowadzenie do problematyki ochrony rzeki Odra i zagrożeń związanych z nieodpowiednim zarządzaniem odpadami. Rzeka Odra jest jednym z najważniejszych zasobów naturalnych w Polsce. Niestety, nieodpowiednie zarządzanie odpadami stanowi poważne zagrożenie dla jej ekosystemu. Woda zanieczyszczona toksycznymi substancjami, plastikiem i innymi śmieciami niesie ze sobą negatywne skutki dla fauny i flory. Dlatego konieczne jest …