Ochrona środowiska w praktyce: zarządzanie odpadami nad rzeką Odrą

1. Wprowadzenie Krótki opis rzeki Odry i jej znaczenia dla środowiska naturalnego. Rzeka Odra jest jednym z najważniejszych zasobów naturalnych w Europie. Jej bieg rozciąga się przez wiele krajów, a jej dolina jest domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Odra pełni kluczową rolę w regulacji klimatu, oczyszczaniu wód i utrzymaniu równowagi ekosystemów. Jej ochrona …