Nowoczesne technologie ochrony przed powodzią na rzece Odrze

1. Technologie monitoringu 1. Technologie monitoringu Technologie monitoringu odgrywają kluczową rolę w ochronie przed powodzią na rzece Odrze. Dzięki nim możemy na bieżąco monitorować poziom wody oraz prognozować potencjalne zagrożenia. Jednym z najnowocześniejszych rozwiązań jest zastosowanie systemów czujników, które rejestrują zmiany poziomu wody i transmitują te informacje na bieżąco do centralnego systemu monitoringu. Dzięki temu …