Innowacyjne podejście do zarządzania odpadami wzdłuż rzeki Odra

Wprowadzenie Krótki opis rzeki Odra i jej znaczenia dla regionu Rzeka Odra jest jednym z najważniejszych zasobów naturalnych w regionie. Płynie przez wiele krajów, od źródeł w Czechach, aż do ujścia do Morza Bałtyckiego. Jej dorzecze obejmuje obszar o ogromnym znaczeniu ekologicznym i gospodarczym. Rzeka Odra dostarcza wodę pitną, zapewnia żeglowność i energetykę, a także …