Edukacja i świadomość społeczna jako klucz do ochrony rzeki Odra

Rzeka Odra - skarb przyrody Opis rzeki Odra jako jednego z najważniejszych ekosystemów w Europie. Rzeka Odra jest jednym z najważniejszych ekosystemów w Europie, pełniąc nie tylko funkcję transportową, ale również spełniając istotną rolę dla środowiska naturalnego. Jej bieg przebiega przez wiele krajów, a bogactwo różnorodności przyrody, jakie można znaleźć wzdłuż Odry, jest niezwykle imponujące. …